Pályázati kiírás

I. Az üzemeltetési szerződés tárgya, tartalma
Agárdi Tenisz Klub  üzemeltetésre hirdeti meg az agárdi Parkerdő területén lévő teniszpályákat:

1.) Gárdony 7066/1 hrsz található 7 db teniszpálya
2.) A bérlet időtartama: 5 év.

 

II. Az ajánlattétel feltételei

 

Melynek teljesítésére, elfogadására az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges:
1 . Az ajánlattevőnek ajánlatot lehet tennie az 5 éves üzemeltetési díj összegére.

 

2. Az ajánlattevőnek pályázatában ki kell dolgoznia a pályák üzemeltetésére, fejlesztésére gondozására, fenntartására vonatkozó elképzeléseit.

 

3. A üzemeltetőnek a kötelezettsége a bérlet teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, felszerelési tárgyak és eszközök őrzése, ezek fenntartási költségeinek viselése.

 

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kell nyilatkoznia, hogy esetleges szerződésszegésével összefüggésben milyen kártérítés-fizetési kötelezettséget vállal.

 

5. Ajánlattevő ajánlatában rögzítse az ingatlanokra vonatkozó teljeskörű kezelési feltételeket, melyeket vállal.

 

6. Ajánlattevőnek biztosítani kell a klubnál edző gyerekek részére az edzőt.

 

7. A pályázat elkészítéséhez a kiírók előre egyeztetett időpontban helyszíni bejárást és konzultációs lehetőséget biztosítanak 2015.12.15. 10 órakor.

 

III. Az ajánlat benyújtásának módja, feltételei

 

I. Ajánlattevőnek ajánlatát a hivatkozott mellékletek alapján kell elkészítenie. Az ajánlat első oldalán a következő adatokat kell megadni:
- ajánlattevő neve
- ajánlattevő székhelye
- ajánlattevő által felajánlott bérleti díj összege öt éves időszakra

Az ajánlat mellékletei:
1. A pályázó jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldánya, egyéni vállalkozói igazolvány) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati okiratok lehetnek.

 

2. Tartozás mentes NAV, Önkormányzat, illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál régebbi amennyiben nem szerepel a központi nyilvántartásban.

 

3. Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.

 

4. Szakmai önéletrajz.


II. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani 2016. január 06  12.00 óráig az ajánlati felhívásban közöltek szerint Agárdi Tenisz Klub hivatalos székhelyén (2481 Velence, Meggyfasor 1.)
„ ÜZEMELTETÉS AZ AGÁRDI TENISZ PÁLYÁKRA”
             felirattal, eredeti példányban

 


IV. Egyéb tudnivalók

 

1. Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy azonos összegű ajánlatok esetén ismételt ajánlattételre hívja fel az érintetteket, illetve az ajánlatok értékeléséhez további információt kérjen.

 

2. A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtását követő 30 napon belül történik meg.

 

3. Pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja.
 

 

AGÁRDI TENISZ KLUB

 

Időjárás

Weather data OK
Agárd
18 °C
Weather details

Pályázati támogatás

A Darányi Ignác terv keretében teniszklubunk 1.466.974 Ft támogatást kapott a parkerdei teniszpályák kerítés és vonalcseréjére.


ATC az interneten

A klub már az internet egyéb szegleteiben is elérhető információkkal, érdekességekkel.

 

Kövess minket mindenhol!

Facebook  YouTube  Picasa


Hírek a tenisz világából

A klub már a Facebookon is elérhető!